Pressemeddelelse: Regeringen sikrer videreførelsen og opdateringen af indholdet i Danmarks nationalleksikon, lex.dk

4. december 2023

Mandag meddelte regeringen, at lex.dk er sikret yderligere finansiering. Finansieringen kommer fra hele tre ministerier: Kulturministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet. Aftalen sender dermed et tydeligt signal om den store betydning, som lex.dk har for både uddannelse og forskning samt hele befolkningen og samfundet.

Bevillingen kommer samtidig med offentliggørelsen af en netop gennemført undersøgelse af, hvordan danskerne søger viden på internettet. Når vi søger viden, googler vi, og når vi søger viden, der faktisk betyder noget, er vi opmærksomme på, hvor informationen kommer fra. Danskerne er meget bevidste brugere af internettet og kildekritiske. Og dem, der bruger Danmarks nationalleksikon, lex.dk, giver det topkarakterer: Tilfredsheden og tilliden er meget stor. 

Forte Advice, som har gennemført den ene del af undersøgelsen for lex.dk, har spurgt 2.314 brugere af lex.dk om deres oplevelse af sitet. Ikke overraskende viser det sig, at sitet bruges flittigt både i klasselokalet og på universitetet, ved skrivebordet og i sofaen, når danskerne skal bruge viden, som de kan stole på. Og de besøgendes tilfredshed med lex.dk er stor. Ikke mindre end 96 % af dem, der svarede, fandt helt eller delvist, hvad de ledte efter, og ikke mindre end 99 % følte sig helt eller delvist sikre på, at de kunne stole på det, de læste. 

Faktisk er tilfredsheden så stor, at ikke mindre end 83 % vil anbefale lex.dk til andre. 

Janne Bjørsted-Tandrup, som har gennemført undersøgelsen, og som tidligere i en årrække har været ansvarlig for blandt andet analyser af DR’s digitale tjenester, er imponeret: “Det er meget sjældent, at man ser medier, der nyder så stor tillid hos sine besøgende. Lex.dk har formået i løbet af sine blot tre år at etablere sig som et overordentligt troværdigt site, hvor danskerne kan finde information, som de stoler på. Det er neutralt, troværdigt og kan derfor bruges som en fælles reference for alle, uagtet politisk standpunkt eller syn på verden”. 

Den anden del af undersøgelsen, der er gennemført af konsulentbureauet NoA Connect som en repræsentativ undersøgelse blandt danskerne, viser, at lex.dk entydigt forbindes med troværdig viden. Blandt unge under uddannelse bliver lex.dk set som en vigtig kilde, der hjælper med lektierne. 

Morten Vaabengaard, som har stået for gennemførelsen af undersøgelsen, siger: “Vi har i undersøgelsen spurgt danskerne, hvad der er vigtigst, når de søger information på nettet, og her kommer indholdets troværdighed ind på førstepladsen med 83 %. Blandt nettets mange videnstilbud har lex.dk en meget klar position. Lex.dk opfattes som en uafhængig formidler af viden: troværdig, upartisk og til at stole på,” siger Morten Vaabengaard. 

Bestyrelsesformand for lex.dk Niels Elers Koch glæder sig over danskernes og politikernes opbakning til lex.dk: “Som Danmarks nationalleksikon er lex.dk et værn mod fake news – en del af den demokratiske digitale infrastruktur, som vi må have som samfund. Det er glædeligt, at lex.dk i løbet af så kort tid har fået så god og bred opbakning,” siger Niels Elers Koch og fortsætter: “Vi er meget taknemmelige for, at regeringen nok engang viser deres støtte til lex.dk. Den brede opbakning og finansieringen afspejler, at lex.dk ikke alene er af stor kulturel betydning for alle danskere, men at lex.dk også har en særlig betydning i undervisningssektoren og for formidlingen af forskningen på dansk. Vi glæder os meget til at kunne styrke relevansen af lex.dk i de kommende år.” 

Lex.dk blev lanceret i 2020 som et partnerskab mellem på den ene side staten og på den anden side Danske Universiteter, Gyldendal, G.E.C. Gads Fond og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Sitet rummer i dag flere end 230.000 artikler, som er frit tilgængelige for alle. Artiklerne er skrevet af forskere på dansk. Flere end 700 forskere er tilknyttet og sikrer, at opslagsværket løbende bliver opdateret. 

Yderligere information:

OIe Mølgaard, sekretariatschef, lex.dk, mobil: 2946 3919