Pressemeddelelse: Aarhus Universitet og Lex – Danmarks nationalleksikon, indgår nyt partnerskab om videreførelse af danmarkshistorien.dk

27. maj 2024

Aarhus Universitet og Lex – Danmarks nationalleksikon har indgået et partnerskab, der skal styrke forskningsformidlingen til både undervisningssektoren og os alle. Samarbejdet betyder, at parterne sammen har sikret en videreførelse af danmarkshistorien.dk, der i fremtiden bliver en del af Danmarks største site for forskningsformidling. Sitet vil blive videreført som en del af Lex og vil således også i fremtiden være frit tilgængeligt for alle.

“Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet og Lex har indgået dette partnerskab med det klare mål at styrke forskningsformidlingen. Vi er på instituttet meget stolte af det store forsknings- og formidlingsarbejde, som ligger til grund for danmarkshistorien.dk. Vi vil gennem dette partnerskab også fremadrettet igangsætte initiativer, der fremmer forståelsen for forskningens betydning, og som sikrer, at forskningsformidling når ud til en bredere del af befolkningen,” siger institutleder Marie Vejrup Nielsen og uddyber: 

”Samarbejdet er en anerkendelse af, at stærke partnerskaber er afgørende, hvis vi skal opretholde et højt ambitionsniveau – og en høj gennemslagskraft – i vores forskningsformidling. Vi er glade for, at det fortsat vil være muligt at bringe akademisk funderet viden ud til et bredt publikum på en frit tilgængelig platform og dermed bidrage til samfundets oplysning og udvikling.” 

“Der er tale om et åbent partnerskab, og vi inviterer gerne andre forskningsinstitutioner til at deltage og bidrage til at skabe et dynamisk og inkluderende miljø for forskningsformidling i Danmark,” siger ansvarshavende chefredaktør Erik Henz Kjeldsen, Lex – Danmarks nationalleksikon. 

For de mange tusinde brugere betyder aftalen, at man også i fremtiden vil kunne bruge danmarkshistorien.dk i sine studier, som underviser eller som almindelig interesseret borger. 

“En meget stor del af de forskere, som bidrager til danmarkshistorien.dk er allerede tilknyttet Lex, og vi glæder os til at styrke samarbejdet,” siger ansvarshavende chefredaktør Erik Henz Kjeldsen. Lex har hver måned flere end 1,5 millioner besøg, og sitet rummer i dag flere end 240.000 artikler.

Kontaktinformation:

Aarhus Universitet: Marie Vejrup Nielsen, institutleder på Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, mobil 23830990, mail mvn@cas.au.dk. Lex – Danmarks nationalleksikon: Erik Henz Kjeldsen, ansvarshavende chefredaktør, mobil 51296549, mail ehk@lex.dk.

Fakta om danmarkshistorien.dk 

  • danmarkshistorien.dk er en digital portal for formidling af forskningsbaseret viden om Danmarks historie. 
  • Formålet med danmarkshistorien.dk er at give offentligheden og undervisningssektoren mulighed for at få kvalificeret og tilgængelig information om Danmarks historie. 
  • Portalen udspringer af Afdeling for Historie og Klassiske Studier ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet og gik i luften i maj 2009.
  • Indholdet på hjemmesiden er løbende blevet udbygget og består af over 2000 leksikonartikler og kilder, e-bøger, billeder, filmklip, spil, quizzer og et interaktivt danmarkskort.
  • I 2010 modtog danmarkshistorien.dk Videnskabsministeriets Forskningskommunikationspris som anerkendelse for den særlige indsats for at formidle forskning til den brede offentlighed.