Lex.dk brugerundersøgelse i oktober og november

Som en del af vores udvikling af lex.dk er vi i gang med at undersøge brugernes ønsker og adfærd på hjemmesiden. Analysen vil blive brugt til at forbedre oplevelsen og skabe mest mulig værdi for alle, der bruger vores tilbud.

Vi opsamler data med analyseværktøjet Hotjar i 3 uger i oktober og november 2023, hvor vi opfordrer vores brugere til at udfylde et spørgeskema og laver screen-recordings på tilfældige besøg. Data bliver gemt i 4 måneder til analyse, herefter slettes alle data.

Hvis du ønsker at få dine data slettet inden da, kan du kontakte os på info@lex.dk