Få besøg af lex.dk’s digitale ambassadører

Internettet og de sociale medier giver de unge en hidtil uset ytrings- og informationsfrihed, men det udsætter dem også for et frit flow af vildledende information. Det stiller nye krav til de unges evne til kritisk at vurdere de historier, de møder, og til deres kendskab til de bagvedliggende mekanismer, der slører grænserne mellem fakta og fake. 

Nu kan du booke en af vores digitale ambassadører, til at afholde en tretimers workshop om digital dannelse på din skole, dit gymnasium eller på dit bibliotek. Workshoppen giver deltagerne en dybere forståelse af, hvordan den digitale verden hænger sammen, hvordan man kan navigere i fakta og fake, og ikke mindst af, hvordan man finder vej til troværdig information.

Ambassadørerne er unge mellem 22 og 27 år. Du kan møde ambassadørerne længere nede på siden.

De har alle gennemført et certificeringsforløb tilrettelagt af ph.d. og lektor Rikke Peters, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og ph.d. og lektor Kit Stender Petersen, Professionshøjskolen Absalon. Begge er de kendt for deres forskning i misinformation og desinformation, og Rikke Peters er blandt meget andet fagansvarlig for området på Danmarks nationalleksikon, lex.dk. Desuden er ambassadørerne blevet undervist i formidling af Cecilia Maria Pedersen, SDU.

Ambassadørerne ved altså, hvordan den digitale verdens mekanismer er skruet sammen, men de er også eksperter i deres egne digitale liv. Sammen med deltagerne i workshoppen tager de samtalen om videnssøgning og -deling, mis- og desinformation.

Ambassadørernes workshop er baseret på det omfattende undervisningsmateriale, som du finder i Den digitale øvelsesbank.

Book digital ambassadør

Du kan forhåndsreservere en workshop med ambassadørerne herunder.

Adresse(Påkrævet)
Navn på kontaktperson(Påkrævet)
DD skråstreg MM skråstreg ÅÅÅÅ
Valg
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

De digitale ambassadører er en del af projektet FAKENEWSLAB, der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Indsatsen er tilrettelagt i et partnerskab bestående af Danmarks Biblioteksforening, Danmarks nationalleksikon Lex.dk, Biblioteksvagten og Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag.

Mød ambassadørerne her

Anna Katrine Thomsen er kandidatstuderende i sprogpsykologi på KU. Hun ser det som en vigtig opgave at klæde børn og unge ordentligt på til at kunne navigere i informationer på nettet. I løbet af sin uddannelse har hun fået nogle vigtige færdigheder i informationssøgning, som hun gerne vil give videre til børn og unge, så de kan føle sig trygge på nettet.

Elna Koldkur Thækker er lærerstuderende på VIA University College i Aarhus. Hun synes det er en vigtig kompetence at kunne gennemskue og navigere i fake news, og ser det som sin opgave at lære disse kompetencer fra sig til børn og unge.

Jonas Rønn Bohnsen er lærerstuderende på VIA University College i Aarhus og er desuden cand.mag. i medievidenskab. Hans to store interesseområder er medier og undervisning, og han har arbejdet meget med journalistisk og forskellen mellem fake news og rigtige nyheder, og han synes det er særligt vigtigt for unge, når mange af dem får deres nyhedsstrøm fra sociale medier.

Alberte Burholt læser til gymnasielærer i spansk og idræt på KU. Som kommende gymnasielærer er hun optaget af unges forhold til digitale medier. Igennem sit studie har hun fået erfaring med bl.a. misinformation vedrørende kost og træning, og med hvordan myter lever et frit liv på nettet, hvilket hun gerne vil hjælpe de unge med at styre udenom.

Johan Bolding Rasmussen læser idéhistorie og tysk på Aarhus Universitet og er optaget af kritisk tænkning og af at engagere andre unge til ansvarlig informationssøgning. Som idéhistoriker er den kritiske tænkning i fokus, og gennem studiet er han derfor blevet klædt på til at søge information og navigere på de forskellige platforme, der formidler og stiller materiale til rådighed.

Alexander Hammer Nyholm Jensen læser til lærer på VIA University College i Aarhus. Han ser en stor vigtighed i at forebygge misinformationens udbredelse blandt de kommende generationer og styrke den kildekritiske sans og digitale forståelse i vores højteknologiske verden.

Laurine Hannerup Jørgensen læser til lærer i Jelling. Hun har oplevet, hvordan elever er blevet påvirket af misinformation og ligefrem har viderebragt dette under fremlæggelser. Hun vil gerne ruste eleverne til at færdes på nettet, bidrage til deres digitale dannelse, og generelt skabe en større bevidsthed om at misinformation kan se ud på mange måder.

Sophia Krausing-Vinther læser til dagligt en kandidat i politisk kommunikation og ledelse på CBS. Gennem sin uddannelse har hun fået stor forståelse for, hvor vigtigt det er at have en sund skepsis og generelt forholde sig kritisk, når man begår sig på nettet. Det gælder både, hvis man skal finde information til en opgave, men bestemt også når man er på sociale medier i sin fritid.

Emil Kaas Jensen læser filosofi og historie på RUC. Han ønsker som digital ambassadør at medvirke til elevernes kritiske refleksion over deres online forbrug, og de konsekvenser det har for deres dagligdag.

Martin Sørensen er lærerstuderende i Aarhus, og arbejder meget med hvilke potentialer og udfordringer digitale teknologier kan give i undervisningen. Han brænder for at vise børn og unge, hvordan digitale og sociale medier påvirker dem. Dermed kan de lære at forholde sig kritisk og nuanceret til de hundredvis af budskaber, de bliver mødt med dagligt.