Konference om AI og ChatGPT

D. 12. april 2023 afholdt Danmarks nationalleksikon, lex.dk, i samarbejde med Danske Universiteter, Danske Professionshøjskoler, Danske Gymnasier og Danmarks Biblioteksforening, en konference om betydningen af AI og ChatGPT. Blandt talerne var professor Ole Winther, professor Rose Luckin, professor Thore Husfeldt og professor Vincent Hendricks, og ekspert i digitale trends Christiane Vejlø modererede.

Vi har besluttet at gøre konferencen til en årlig tilbagevendende begivenhed – næste gang den 3. april 2024. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Vi har samlet hovedpointerne og anbefalingerne fra årets konference i en hvidbog.

Se det fulde program og mere information om oplægsholderne og paneldeltagerne nedenfor under ‘Program’.

Vincent Hendricks

Efter konferencen fortalte Vincent Hendricks, professor ved Københavns Universitet, om, hvordan AI vil forstærke og stimulere det system, hvor kunderne på de sociale platforme ikke er os, men annoncørerne – og i stedet bliver vi det endegyldige produkt i informationstidsalderen.

Stefan Hermann

Efter konferencen fortalte Stefan Hermann, rektor for Københavns Professionsskole, om de hovedpointer, han tog med sig: Vi har behov for overnational politisk regulering, vi mangler en større politisk ambition om at sikre en demokratisk infrastruktur, fx lex.dk, og vi har brug for at blive klogere på AI og ChatGPT for at kunne fortsætte diskussionen.

Madeleine Steenberg Williams

Efter konferencen fortalte Madeleine Steenberg Williams, forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, om gymnasieelevernes usikkerhed mht. ChatGPT. Hvordan kan man bruge værktøjet, og hvornår er det snyd? Vi kommer til at miste meget viden, hvis det ikke bliver implementeret i undervisningen.

Thomas Höppner

Efter konferencen fortalte Thomas Höppner, rettighedsadvokat og partner i Hausfeld Rechtsanwälte, om, hvordan AI’en er blevet trænet – på copyrighted materiale – så de virksomheder, der ejer alle distributionssystemerne for viden, fx sociale medier og søgemaskiner, nu kan producere deres eget indhold ved hjælp af AI ud fra deres egne algoritmer og politiske synspunkter i stedet for virkelig, værdifuld viden.

Baggrund for konferencen

Internettet er den altdominerende platform for søgning af viden og information, men de centrale aktører er ikke længere optaget af nettets oprindelige demokratiske vision, hvor internettet skulle understøtte uddannelse og fri adgang til den bedste viden. I dag er den dominerende forretningsmodel at indsamle viden om brugerne.

Med lanceringen af GPT3 i november 2022 og GPT4 for kort tid siden har firmaet OpenAI vist os, hvor langt de dominerende aktører er kommet med maskingenereret information. Teknologien er i stand til at levere beskrivelser, svar og løsninger på komplekse spørgsmål og er ved at blive indarbejdet i de etablerede søgemaskiner, og dette vil grundlæggende ændre på den måde, vi får viden på: I en snarlig fremtid vil det ikke længere være muligt at se, hvor den information, vi møder, stammer fra. Artikler og opslag vil være maskingenererede og uden kildehenvisning, indsamlet fra alskens artikler og opslag på det åbne internet.

Teknologien giver således både nogle muligheder og en række udfordringer for undervisningssektoren, videnskaben og i yderste konsekvens demokratiet.

Viden er for Danmark og den vestlige verden noget helt centralt for den demokratiske model og for velfærdsstaten, og lykkes det ikke for samfundet at sikre adgangen til troværdig information, vil det være nødvendigt at revidere både indretningen og de politiske visioner for videnssamfundet. Høringen er et bidrag til en kvalificering af, hvordan vi som samfund både kan bevare og udvikle vores forståelse af, hvordan viden skabes, tilgængeliggøres og deles. 

Program

Til at føre os sikkert gennem eftermiddagen allierede vi os med ekspert i digitale trends Christiane Vejlø, som gennem 20 år har arbejdet med forholdet mellem mennesker og teknologi.

15.00

Velkomst ved Joachim Malling, bestyrelsesformand for Danmarks nationalleksikon, lex.dk.

15.05

AI for dummies: Hvad er AI, ChatGPT, Bard og alle de andre?
Ole Winther, ph.d., professor i genomisk bioinformatik, Biologisk Institut, Københavns Universitet og professor i datavidenskab og kompleksitet på Danmark Tekniske Universitet. Fagansvarlig på Danmarks nationalleksikon, lex.dk, for netop artiklen om GPT og kunstig intelligens.

15.20

What are the future benefits of AI in education?
Rose Luckin er i mange sammenhænge nævnt som en af de mest indflydelsesrige personer i det britiske uddannelsessystem, og hun har et positivt syn på mulighederne ved AI i forhold til undervisning og vil i dette oplæg vise nogle af mulighederne og nødvendighederne ved den nye teknologi.

Prof. Rose Luckin, Professor at UCL Knowledge Lab in London with a background in AI and education. Rose is also CEO and Founder of EDUCATE Ventures, which runs a research accelerator for Educational Technology StartUps in London and has a focus on AI and work to accelerate research to develop evidence-informed ways of combining human and artificial intelligence to benefit human learning.

15:40

Hvad skal mennesket vide, når maskinen bliver klogere?
Den teknologiske udvikling aktualiserer spørgsmålet om, hvad et menneske er. Bliver mennesket opgraderet eller nedgraderet i en tid med kunstig intelligens og digital opmærksomhedsøkonomi? Hvad bliver vigtigst, at børn og unge lærer og ved? Camilla Mehlsen giver bud på fremtidens kompetencer, og hvad vi mister og taber, når vi er afhængige af maskiners intelligens.

Camilla Mehlsen er digital medieanalytiker, forfatter og indehaver af Mehlsen Media. Hun er foredragsholder og forfatter til flere bøger om digital udvikling, blandt andet ’Sandhedsministeriet’ (med Vincent F. Hendricks) og ‘Homo Futura’. Medlem af Medienævnet (2022-2025) og tidligere medlem af DJØF’s TechDK Kommission (2019-2022).

15:55

Generativ kunstig intelligens og højere uddannelse.
Thore Husfeldt, professor i datalogi, viceinstitutleder for undervisning ved IT-Universitetet i København, forsker ved forskningscenteret Basic Algorithms Research Copenhagen (BARC)

Hvor Google, Wikipedia, biblioteker og leksika muliggør universel adgang til viden, så automatiserer generativ kunstig intelligens – som fx sprogmodellen GPT  – indhentning, sammenfatning, præsentation og syntese af viden. Desuden opfylder ki’ens respons høje krav for uklanderlig fremstilling, konformitet, refleksion, analyse, kreativitet og vid. Disse egenskaber har hidtil været kernen for store dele af den højere uddannelses selvbillede. Hvad kan vi gøre, hvad bør vi gøre, og hvad kommer vi til at gøre?

16:10

Viden er ikke et meme
Vincent Hendricks, dr.phil., ph.d. og professor i formel filosofi ved Københavns Universitet.

16:25

Adgangen til troværdig viden er en del af den demokratiske infrastruktur.
Redaktions- og udviklingschef Erik Henz Kjeldsen, Danmarks nationalleksikon, lex.dk.
Med mere end 225.000 artikler skrevet på dansk, med et dansk perspektiv og af danske forskere, sikrer Danmarks nationalleksikon, lex.dk, at alle kan få fri og uhindret adgang til troværdig information.

16:35

Debat: AI, chatGPT og fremtidens uddannelse

  • Anders Bjarklev, rektor for DTU
  • Stefan Hermann, rektor for Københavns Professionshøjskole
  • Henrik Nevers, rektor for Roskilde Gymnasium og formand for Danske Gymnasier 
  • Madeleine Steenberg Williams, forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
  • Lauge Lunding Bach, uddannelsespolitisk næstforperson, Danske Studerendes Fællesråd

16:55

Impact of Generative AI on Today’s Information Society and Regulatory Perspectives
Prof. DR. Thomas Höppner, advokat og partner, Hausfeld Rechtsanwälte

17:10

Hvordan kan samfundet rammesætte udfordringerne? 

  • Rasmus Stoklund (S), uddannelses- og forskningsordfører
  • Peter Juel Jensen (V), uddannelses- og forskningsordfører og medlem af Børne- og undervisningsudvalget
  • Alexander Ryle (LA), it-ordfører  og medlem af Udvalget for Digitalisering 
  • Christian Friis Bach (R), tidligere forsker og medlem af bestyrelsen for fonden teknologirådet

17:30

Tak for i dag ved Joachim Malling, bestyrelsesformand for Danmarks nationalleksikon, lex.dk

Konferencen blev arrangeret af Danmarks nationalleksikon, lex.dk, i samarbejde med Danske Universiteter, Danske Professionshøjskoler, Danske Gymnasier og Danmarks Biblioteksforening.