To redaktører til lex.dk

Til lex.dk’s redaktion søger vi to vidende, engagerede og ambitiøse redaktører, som brænder for vidensformidling i bred forstand.

Dine opgaver som redaktør

Som redaktør skal du bidrage til udvikling af indholdet på lex.dk og til den videre udvikling af platform og aktiviteter i det hele taget. En væsentlig redaktøropgave er at støtte de fagansvarlige forskere i at skrive leksikonartikler, som har den høje kvalitet, der kendetegner lex.dk, og er forståelige for en bred målgruppe.

Du vil som de øvrige redaktører få ansvaret for flere fagområder på lex.dk.

I redaktørjobbet skal du

 • planlægge og styre indholdsudviklingen sammen med dine fagansvarlige

 • identificere og rekruttere fagansvarlige forskere, der skal skrive for lex.dk

 • instruere de fagansvarlige om leksikonets redaktionelle retningslinjer og redigere deres tekster

 • motivere og støtte de fagansvarlige til løbende at sikre, at leksikonartiklerne er relevante og opdaterede

 • samarbejde med fagansvarlige og forfattere om at løfte leksikonartiklerne til højeste kvalitet, både hvad angår saglighed og formidling.

At arbejde for lex.dk

Lex.dk er i opstartsfasen, og du kommer til at  være med til at forme organisationen. Du skal være indstillet på, at der i perioder kan være et stort arbejdspres, og at organisationen udvikler og forandrer sig.

Redaktørernes opgaver er mange og forskellige; på samme dag skal du måske mene noget om artikler om immunologi, arbejdsmarkedsforskning og russisk litteratur, teste nye funktioner på lex.dk og holde møde om, hvordan vi kan gøre artiklerne om et bestemt emne mere relevante og brugbare for gymnasieelever.

Vi har en uformel og åben omgangsform, og vi arbejder tæt sammen og løser udfordringer sammen i redaktionen. Vi gør os umage med at spørge hinanden til råds, og vi giver et nap med, hvis det brænder på hos en kollega.

Vi er nysgerrige, videbegærlige og bredt orienterede, og der er en god stemning på redaktionen. Når vi spiser frokost sammen, er humøret højt og diskussionen ofte intens.

Vi tilbyder fleksible løn- og arbejdsvilkår, og vi kan love et job med gode udviklingsmuligheder.

Hvem er du?

 • Du bliver ankerperson for de fagansvarlige, du er redaktør for. Derfor skal du være god til at motivere og følge op på andres arbejde. Du skal kunne lide at arbejde med tekster, have en meget stærk tekstforståelse og skrive et absolut fejlfrit dansk. Samtidig skal du være motiveret af formidlingsopgaven og have et godt øje for brugernes behov.

 • Vi er en lille redaktion, der arbejder med et stort netværk af skrivende forskere. Derfor skal du være fleksibel og god til at arbejde sammen med andre. Vi forventer, at du er selvkørende, og at du tager initiativ, både når du er usikker, og når du skal stå fast på de rigtige beslutninger.

 • Redaktører har mange jern i ilden, og det er let at overse noget. Jobbet passer til dig, som kan lide at tage et ansvar for, at tingene bliver bragt til ende.

 • Vores artikler skrives af mange forskellige eksperter. Alligevel skal de fremstå ensartede, og såvel ældre skoleelever som interesserede borgere skal kunne læse dem med udbytte. Derfor skal du have solid erfaring med tekstredigering og et godt blik for formidling. 

 • Lex.dk er et digitalt tilbud, og vi anvender en række digitale værktøjer i vores daglige arbejde. Derfor skal alle ansatte have gode IT-kompetencer. 

Det, der vil være et plus

 • Det er en stor fordel, hvis du tidligere har arbejdet som redaktør eller på anden vis har arbejdet med faglitterære tekster, opslagsværker, lærebøger, fagjournalistik e.l.

 • Rekruttering af fagansvarlige forskere er en vigtig del af jobbet og vil blive ved med at fylde meget i vores arbejde. Derfor vil det være nyttigt, hvis du har erfaring fra universitetsmiljøet, indblik i de ansattes hverdag og vilkår eller måske et godt netværk blandt forskere.

 • Lex.dk bruges flittigt i folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne. Så har du relevant erfaring med undervisning, vil vi også meget gerne høre om det.

 • Vi udvikler til stadighed lex.dk. Hvis du har specialkompetencer på et eller flere digitale områder – publicering, interaktionsdesign, SEO, illustration, projektledelse eller lignende – er det nyttigt.

Om lex.dk

Lex.dk er et ambitiøst forskningsformidlingsprojekt. Vi ønsker at bidrage til at gøre det danske internet bedre ved at gøre kvalitetssikret viden let tilgængelig for brugerne – både for borgere og i undervisningen.